WIKT: 2007 | 2006

WIKT 2008 – 3. dielňa o inteligentných a znalostne orientovaných technológiách

Fotky z WIKT 2008.

Dôležitým faktorom v budovaní znalostnej ekonomiky je schopnosť organizácií zhodnotiť vlastný znalostný kapitál. Informačné technológie a znalosti sa stávajú kľúčovým faktorom zvyšovania produktivity práce. Slovenské firmy a slovenská ekonomika nemôže obstáť v týchto zmenách bez výskumu a vývoja v tejto oblasti. Táto dielňa sa snaží podporiť posun organizácií k znalostnej ekonomike na základe výskumu a vývoja v oblasti inteligentných a znalostne orientovaných technológií.

Cieľom dielne je výmena informácií o prebiehajúcom výskume, diskusia o aktuálnych problémoch v predmetnej oblasti a možných spôsoboch ich riešenia, ale aj výmena skúsenosti s použitím relevantných pokročilých technológií a softvérových nástrojov a spôsobov ich využitia a nasadenia pre riešenie úloh v praxi.

Smolenický zámok

Podujatie organizuje Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Spoluorganizatormi podujatia sú Centrum pre informačné technológie, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied a Nadácia pre rozvoj informatiky.

     

Prípadné otázky alebo podnety zasielajte na wikt2008@fiit.stuba.sk.