WIKT: 2007 | 2006

Program konferencie

6. november

8.00–9.00 Raňajky
9.00–13.00 Stretnutie riešiteľov projektu SEMCO-WS
13.00–14.00 Obed
14.00–14.15 Otvorenie dielne WIKT 2008
14.15–15.45 Prezentácie príspevkov

Web: M. Laclavík

15.45–16.15 Prestávka
16.15–17.45 Prezentácie príspevkov

Databázy a informačné systémy: V. Rozinajová

18.30-… Recepcia

7. november

8.00–9.00 Raňajky
9.00–10.30 Prezentácie príspevkov

Sprácovanie prirodzeného jazyka: J. Paralič

10.30–11.00 Prestávka
11.00–12.30 Prezentácie príspevkov

Nástroje: L. Hluchý

13.00–13.15 Zatvorenie dielne WIKT 2008
13.15–14.15 Obed
14.30–17.00 Stretnutie riešiteľov projektu SEMCO-WS

Čas na prezentáciu príspevku je 15 minút. Odporúča sa nechať 5 min. na diskusiu.