WIKT: 2007 | 2006

Registrácia

Registráciu uskutočnite zaslaním e-mailu na adresu wikt2008@fiit.stuba.sk s predmetom „Registrácia“. V e-maili uveďte nasledujúce údaje:

  1. Priezvisko
  2. Meno
  3. Inštitúcia
  4. Adresa inštitúcie
  5. E-mail
  6. Telefón
  7. Zúčastňujem sa stretnutia riešiteľov projektu SEMCO-WS (áno/nie)
  8. Bezmäsitá strava (áno/nie)

Účastníci z organizujúcich inštitúcií sa registrujú hromadne. Inštitúciam bude dodaný formulár.

Účastnícky poplatok je 2800 Sk a zahŕňa ubytovanie, stravu (obed a večera 6. novembra, raňajky a obed 7. novembra a občerstvenie počas prestávok) a zborník.

Platba má byť vykonaná do 27. októbra v prospech Nadácie pre rozvoj informatiky.

Nadácia pre rozvoj informatiky

IČO: 31751326
DIČ: 2020922816
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Číslo účtu: 2663040002/1100
Banka: TATRA BANKA a.s., Vajanského nábr. 5, P.O. BOX 50, 810 11 Bratislava 111, Slovak Republic
Swift code: TATR SK BX
IBAN: SK03 1100 000­0 0026 6304 0­002
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20081106

Ak je to nevyhnutné, možná je aj platba na mieste vo výške 3300 Sk.