WIKT: 2007 | 2006

Podávanie príspevkov

Príspevky sa podávajú prostredníctvom systému na podávanie a posudzovanie príspevkov. V prípade problémov kontaktujte nás na adrese wikt2008@fiit.stuba.sk.