WIKT: 2007 | 2006

Miesto konania

Stredoveký hrad, na mieste ktorého stojí Smolenický zámok, bol postavený v 14. storočí ako posledný strážny hrad pri malokarpatských priesmykoch. Spočiatku bol kráľovským majetkom, až v 16. storočí sa stal majetkom Országovcov. Potom ho takmer dve storočia vlastnil rod Erdodyovcov. Na konci 18. storočia hrad spustol a začiatkom 19. storočia vyhorel. Zostala z neho iba päťboká veža a bašty vonkajšieho opevnenia. Na začiatku 20. storočia získali ruiny hradu Pálffyovci, ktorí začali zámok znovu budovať. Prestavby boli postupne dobudované a po roku 1945 slúži zámok Slovenskej akadémii vied.